Onze school

MPI Pottelberg staat in voor aangepast onderwijs, opvoeding, verzorging en opvang van kinderen van het type basisaanbod-1-2-6-8 en 9 die het buitengewoon onderwijs volgen tussen de leeftijd van 2,5 jaar en maximum 15 jaar.
Ons autiteam voorziet in een gespecialiseerde werking voor kinderen met een autismespectrumstoornis.
Onze school bestaat uit 3 met elkaar verweven en nauw samenwerkende luiken:

Het dagonderwijs

Wij bieden aangepast onderwijs voor kinderen die nood hebben aan extra begeleiding en ondersteuning. We zijn er voor slechtziende of blinde kinderen (type 6), kinderen met leerproblemen (type 8), met een lichte mentale beperking (type 1), of met een matige tot ernstige mentale achterstand (type 2),voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor gewoon onderwijs (type basisaanbod, dit type vervangt geleidelijk de types 1 en 8). Daarnaast, en overkoepelend, is er ook een aangepaste werking voor kinderen met autisme (type 9).

De klasgroepen zijn een stuk kleiner dan in het gewoon onderwijs. Er is een ruime omkadering van therapeuten en opvoed(st)ers, die er voor zorgen dat de kinderen hun mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien. Het aanbod is afgestemd op de individuele hulpvragen van de kinderen.

Het semi-internaat

Het semi-internaat staat in voor de opvang van de kinderen buiten de lesuren. Er is voor- en naschoolse opvang voorzien. Ook op woensdagnamiddag en gedurende verschillende vakantieperiodes kunnen de kinderen er terecht.
Overdag ondersteunen de opvoed(st)ers van het semi-internaat de werking van de dagschool, waardoor de klasleerkrachten kunnen rekenen op extra begeleiding.

Het internaat (IPO)

Hier verblijven leerlingen uit onze eigen school, nabij gelegen scholen voor buitengewoon onderwijs en scholen uit het gewoon onderwijs. De leefgroepen beschikken over een eigen gezellige leefruimte en fris ingerichte kamertjes voor 1, 2 of 3 kinderen. Het internaat wil de kinderen een warm nest bieden en besteedt dan ook heel veel aandacht aan een leuke huiselijke sfeer.
Sinds 1 september 2015 zijn wij een instelling waarbij ons internaat ook in het weekend en tijdens de vakantie’s geopend blijft, met name een Internaat met Permanente Openstelling (kort IPO).