Leefgroepen

Niet IPO-leegroepen:

Boomhut/Kajuit

De 2 jongste leefgroepen hebben een verticale groepsindeling, zo kan het kind gedurende een groot aantal jaren opgroeien tussen dezelfde kinderen. De kinderen leren op die manier omgaan met diversiteit en ze worden gestimuleerd in hun sociale vaaridgheden. Vaak ontstaat daardoor een vorm van “tutoring” waarbij de oudere kinderen spontaan de jongere kinderen helpen.
In deze leefgroepen zijn zowel jongens als meisjes welkom met een leeftijd die varieert tussen de 2,5 en 13 jaar.

Vlindertuin

De Vlindertuin is een leefgroep met uitsluitend meisjes.
De meisjes hebben een leeftijd vanaf 10 jaar tot einde schoolloopbaan.

Kraaiennest

Het Kraaiennest is een leefgroep met uitsluitend jongens.
De jongens hebben een leeftijd vanaf 10 jaar tot einde schoolloopbaan.

Tipi

Tipi is een leefgroep met enkel jongens met een grotere zorgvraag.

IPO-leegroepen (ook weekend en vakantieopvang):

Villa

Dit is een gemengde leefgroep voor jonge kinderen met nood aan extra zorg en ondersteuning.

Duplex

Duplex is een ontdubbelde leefgroep met uitsluitend jongens.
De jongens hebben een leeftijd vanaf 10 jaar tot einde schoolloopbaan.

Loft

De Loftis een leefgroep met uitsluitend meisjes.
De meisjes hebben een leeftijd vanaf 6 jaar tot einde schoolloopbaan.

Wenst u meer informatie?
Neem contact op met de beheerder van het internaat: beheerder@mpipottelberg.be