Gratis busvervoer

Onze leerlingen kunnen genieten van gratis busvervoer op voorwaarde dat onze school de dichtstbijzijnde school is van het Gemeenschapsonderwijs die dit type onderwijs aanbiedt.

Een aantal schoolbussen zijn aangepast aan rolstoelgebruikers en voorzien van een lift.

Op iedere schoolbus is een busbegeleid(st)er aanwezig om de kinderen bij te staan.
Onze busbegeleid(st)ers krijgen een speciale basisvorming (EHBO, pedagogisch verantwoord handelen,..) en genieten jaarlijks een opfrissingscursus.

Naast het collectief leerlingenvervoer kunnen ouders er voor opteren om hun kinderen met het openbaar vervoer te laten komen of zelf hun kinderen brengen en afhalen.
In dat geval hebben de ouders recht op een gratis abonnement of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten.

Meer informatie kan u bekomen via: leerlingenvervoer@mpipottelberg.be

schoolbus schoolbus-rolstoel