Dagschool

Onze school is een school voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (2,5 tot 15 jaar). Wij zijn er voor kinderen die nood hebben aan extra ondersteuning of aangepaste hulpmiddelen. Zij hebben meer hulp nodig dan het gewoon onderwijs hen kan bieden.

Je kan bij ons terecht met kinderen die aangepast onderwijs nodig hebben omwille van:

  • Autisme of een autismespectrumstoornis (type 9)
  • Een visuele problematiek (type 6)
  • Een leerprobleem (type 8)
  • Een lichte verstandelijke beperking (type 1)
  • Een matig tot ernstige verstandelijke beperking (type 2)

Wat maakt onze school dan zo buitengewoon:

  • Kleine klasgroepjes
  • Onderwijs op maat van het kind (individueel gericht)
  • Een gespecialiseerd team van titularissen, therapeuten en begeleiders
  • Heel wat kennis en expertise rond visuele problemen, autisme, ADHD, dyslexie, …