Hoe inschrijven?

Inschrijven kan iedere schooldag van 9.00u tot 16.00u.

Inschrijven tijdens de zomervakantie kan elke werkdag tijdens de eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus tussen 9.00u tot 16.00u.

Inschrijven op een ander moment kan steeds na afspraak op 056 22 66 86 of via mail op info@mpipottelberg.be

Na afspraak is het steeds mogelijk om een rondleiding te krijgen of een kijkje te komen nemen in de klassen of het internaat.

Bij inschrijving dient u volgende documenten mee te brengen:

  • Identiteitskaart van uw kind
    id-kaart
  • klevertje van uw ziekenfonds
  • doorverwijzing van het CLB in afwachting van het attest of protocol

Voor verdere inlichtingen: info@mpipottelberg.be