Onze troeven

Extra begeleiding in klas en individuele hulp

Onze titularissen worden bijgestaan door een sterk team van begeleiders. Opvoed(st)ers en therapeuten komen voor bepaalde lesmomenten in de klas om de leerlingen extra te begeleiden. Kinderen, voor wie het leren soms iets moeilijker is, krijgen individuele hulp.

Kleine klasgroepen gericht op de ontwikkeling van elk kind

De klassen worden bewust klein gehouden zodat alle kinderen de nodige aandacht krijgen.
Indien nodig voorziet de school extra begeleiding in de klas.

Voor- en naschoolse opvang en vakantiewerking

Gratis voor- en naschoolse opvang.
Op woensdagnamiddag en tijdens een aantal vakantieweken voorziet de school activiteiten en opvang voor de kinderen, onder begeleiding van gekwalificeerde opvoed(st)ers. Dit is tegen een kleine vergoeding.

Internaatsopvang in dezelfde gebouwen

Het internaat bevindt zich op de bovenverdiepingen van de school. De kinderen hoeven hierdoor geen extra verplaatsingen te maken tussen de school en het internaat.

Groene en gezonde school

De school heeft een eigen binnentuin, grasvelden en buitenspeelruimtes. Deze plaatsen zijn bij goed weer een verlengstuk van de klas. De kinderen leren deze plaatsen ook te onderhouden en op te ruimen.
De kinderen leren omgaan met afvalverwerking. De school heeft een eigen mini-containerpark en compostbak waar de kinderen leren sorteren en composteren.
Elke dinsdag krijgen alle kinderen op school een gratis stuk fruit. Op donderdag is het vitamientjesdag waarbij we vragen aan de ouders om een stuk fruit mee te geven van thuis.

Gratis busvervoer van en naar de school

Alle kinderen van het buitengewoon onderwijs genieten gratis busvervoer. Zij worden aan de deur opgehaald en teruggebracht onder begeleiding van vaste, opgeleide personeelsleden.