Internaat

Het internaat van MPI Pottelberg staat in voor de opvang, opvoeding en verzorging van schoolgaande kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar. Onze populatie bestaat uit leerlingen van onze eigen school, nabij gelegen scholen voor buitengewoon onderwijs en scholen uit het gewoon onderwijs.
We bieden plaats aan 99 internen verdeeld over 8 leefgroepen.

Omdat we een gezinsaanvullende functie vervullen willen we de kinderen een warm nest bieden.
Iedere leefgroep heeft een eigen leefruimte, bestaande uit een keuken en een gezellig ingerichte woonkamer om zo de huiselijke sfeer zoveel mogelijk te benaderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich goed voelen. Wij zetten dan ook het welbevinden van elke interne voorop.

Door het aanbieden van gevarieerde activiteiten, het stimuleren van de zelfstandigheid en de intense begeleiding en opvolging trachten we bij te dragen tot de maximale ontplooiing van elk kind op cognitief, emotioneel, sociaal en psychomotorisch vlak.

Het internaatsteam bestaat uit opvoeders en kinderverzorgsters en staat onder leiding van de internaatsbeheerder.
Als extra ondersteuning kunnen zij rekenen op een verpleegster, een psychologe en 3 orthopedagogen.

internaat1 internaat2