Wie begeleidt uw kind?

Titularissen

Zij zijn de vaste juffen en meesters van een klas. Zij geven bijna alle lessen, en kennen de kinderen dan ook door en door. Bij hen kan je terecht met de meeste van je vragen.

Bijzondere leermeesters

Sommige lessen worden niet door de titularis zelf gegeven, zoals godsdienst of zedenleer, knutselen en turnen. Daarvoor gaan de leerlingen bij een andere juf of meester: de bijzondere leermeester.

Opvoed(st)ers

Bij onze school hoort een semi-internaat waardoor we een voor- en naschoolse opvang kunnen aanbieden. Overdag staan de opvoed(st)ers van het semi-internaat paraat om de juffen en meesters te ondersteunen in de klas.

Ergotherapeuten

Zij helpen de leerlingen vooral met leren schrijven (handschrift) en rekenen. Op therapie bij de ergotherapeut leer je stap voor stap nieuwe vaardigheden of oplossingsstrategieën.

Logopedisten

Kinderen met een communicatieprobleem kunnen terecht bij de logopedisten. Zij helpen de kinderen bij het leren van de taal en de articulatie, ze bieden ondersteunende communicatie aan (vb. SMOG, …) en ze begeleiden het leesproces bij moeilijke lezers.

Kinesisten

Wanneer een leerling moeite heeft met motoriek, kan hij of zij bij de kinesisten terecht voor therapie. Ze geven Sherborne (bewegingstherpaie), relaxatie, kinderyoga en leren de kinderen (die dit nog niet kunnen) fietsen en zwemmen.

Kinderverzorgsters

Voor de verzorging van de kinderen kunnen we rekenen op de kinderverzorgsters. Zij helpen met zindelijkheidstraining, toiletbezoek, tanden poetsen, …
In onze wellnessruimte bieden zij een helpende hand aan de juffen.

Orthopedagogen/psychologen

Zowel de leerlingen als de ouders kunnen met hun problemen bij hen terecht. Ze bieden steeds een luisterend oor, en gaan op zoek naar oplossingen voor (kleine en grote) moeilijkheden.