Types

Type basisaanbod

 •  Doelstellingen:
  • Een tijdelijke intensieve begeleiding bieden zodat deze leerlingen kunnen terugkeren naar het gewoon onderwijs.
 • Doelgroep:
  • Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in een school voor het gewoon onderwijs.
  • Rekening houden met de talenten van de leerlingen! waar zijn ze sterk in!.
  • Een brede basis bieden om later een beroep te kunnen leren.

 

Type 2

 • Doelgroep
  • Kinderen met een matig tot ernstig mentale beperking
 • Doelstellingen:
  • Voorbereiding op buitengewoon secundair onderwijs.
  • Leeraanbod op niveau van de verstandelijke mogelijkheden.
  • Leren werken met aangepaste leermiddelen.
  • Ontwikkelen van het zelfstandig uitvoeren van vaardigheden.
  • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
 • Wat bieden we aan?
  • Aangepaste leermiddelen en methodes (o.a. Sherborn, SMOG, …).
  • Aangepaste klasinfrastructuur.

 

Type 6

 • Doelgroep:
  • Verlenen van onderwijs aan leerlingen met visuele of visuele meervoudige beperking, visuele problemen die samengaan met een syndroom (vb. Amourosis von Leber, CVI, NAH, Bardet Biedl, …).
 • Doelstellingen:
  • Voorbereiding op (buiten-/gewoon) lager of (buiten-gewoon) secundair onderwijs.
  • Leeraanbod op niveau van de verstandelijke mogelijkheden: normaal begaafd, verstandelijke beperking, meervoudige beperkingen.
  • Leren werken met aangepaste leermiddelen ter ondersteuning bij de visusproblematiek.
  • Ontwikkelen van het zelfstandig uitvoeren van vaardigheden.
  • Aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
  • Nauwe samenwerking met de ouders, regelmatig overleg.
 • Wat bieden we aan?
  • Aangepaste leermiddelen: gebruik low-vision hulpmaterialen.
  • Leeshulpmiddelen: beeldschermloep, daisyspeler, reliëf, ruby handloep, …
  • Schrijfhulpmiddelen: pichtmachine, beeldschermloep, brailleprinter, elotype, euroscope, …
  • Computeraanpassingen: brailleleesregel, toetsenbordaanpassingen, vergrotingsprogramma, spraaksynthesyzer, …
  • Hulpmiddelen ADL.
  • Aangepaste didactische materialen: biwo, sprekende rekenmachine, reliëfkaarten, …
  • Aangepaste klasinfrastructuur (meubilair, verlichting,…).
  • Trilvloer.

 

Type 9

 • Doelgroep
  • Kinderen met een autismespectrumstoornis die meer begeleiding nodig hebben dan het gewone onderwijs kan bieden.
  • Zowel voor kinderen met een normale begaafdheid, als voor kinderen met een bijkomende beperking.
 • Doelstellingen:
  • Een veilige omgeving creëren voor de kinderen met autisme, van waaruit zij stap voor stap kunnen toewerken naar integratie.
  • Aangepast en geïndividualiseerd onderwijs bieden, zodat de mogelijkheden van de kinderen zich ten volle kunnen ontwikkelen.
 • Wat bieden we aan?
  • Kleine klasgroepen.
  • Aangepaste klasinrichting: aparte werkbankjes, groepstafel, aanleertafel, spelhoeken.
  • Visuele verduidelijking op maat (dagschema’s, verwijzers, werkschema’s, …).
  • Aparte speelplaatsen met spelbegeleiding, mogelijkheid tot apart spelen.
  • Aparte eetzaal met eetbegeleiding, mogelijkheid tot apart eten.
  • Sterk geïndividualiseerde werking met veel aandacht voor de eigenheid van de kinderen.
  • Gespecialiseerd team (titularissen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, opvoed(st)ers, kinderverzorgsters, orthopedagogen) dat voortdurend naschoolt en overlegt.

 

Wat bieden we aan:

 • Een warm klasklimaat, kleine klasgroepen.
 • Gescheiden speelplaatsen volgens doelgroep en noden.
 • Een programma op maat, met ruimte voor individuele verschillen.
 • Een goed uitgebouwd team van orthopedagogen, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en opvoed(st)ers.
 • Aangepaste leermethodes.
 • Flexibele, klasdoorbrekende werking.
 • Leuke thema’s en projecten.
 • Aandacht voor sociale en/of emotionele moeilijkheden.
 • Ervaring met kinderen met een AD(H)D-problematiek.
 • Ervaring met kinderen met dyslexie die aangepaste didactische materialen aangeboden. krijgen (vb. Kurzweil 3000, …).
 • Niveaulezen in kleine groepjes.
 • Snoezelruimte, Wellnessruimte.
 • Therapieruimtes.
 • Sherborne.
 • Kinderyoga.