IPO

Sinds 1 september 2015 zijn wij een instelling waarbij ons internaat ook in het weekend en tijdens de vakantie’s geopend blijft, met name een Internaat met Permanente Openstelling (kort IPO).

MPI Pottelberg heeft reeds sinds 1971 een internaat. Hoewel er vooral kinderen met een beperking een plaatsje vinden, is er ook ruimte voor kinderen met normale begaafdheid. Ons internaat staat elke schooldag in voor de opvang van een honderdtal kinderen en jong volwassenen uit verschillende scholen. Door een veranderende maatschappij is er voor sommige kinderen steeds meer nood aan een permanente opvang tijdens de schoolvrije dagen. Naast de dagschool, het semi-internaat en het internaat zijn wij nu ook een internaat met permanente openstelling (IPO). Hierdoor kunnen wij 365 dagen op een jaar opvang en begeleiding aanbieden. Wij starten met een capaciteit van 30 bedden.

Het internaat met permanente openstelling heeft zowel een nest- als webfunctie.

De nestfunctie is het aanbieden van een veilig ‘nest’ waar ‘nestwarmte’ centraal staat . De kinderen krijgen de mogelijkheid om in een veilige geborgen omgeving voldoende zelfvertrouwen te ontwikkelen om de volgende stappen in hun leven te zetten.

De webfunctie van het internaat met permanente openstelling heeft tot doel een netwerk uit te bouwen waar het kind gebruik van kan maken. Denken we maar aan het aanbieden van een actieve vrijetijdsbesteding of contacten met andere voorzieningen met een eigen aanbod. We nemen de drempel weg voor kinderen om zich in de buurt te ontwikkelen en zich ‘thuis’ te voelen in de eigen omgeving.