Semi-internaat

Onze school beschikt over een semi-internaat.

Het Semi-Internaat is op schooldagen toegankelijk van 07u30 tot 18u00.

Het semi-internaat bestaat uit volgende personeelscategorieën:

Hoofdopvoeder

De hoofdopvoeder is verantwoordelijk voor de algemene organisatie van het semi-internaat onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur.

Orthopedagogen

Zij staan in voor de pedagogische coördinatie en begeleiding van de pedagogische eenheden.
Ze begeleiden de nieuwe leerlingen in hun nieuwe omgeving en informeren de ouders.

Opvoed(st)ers

De opvoed(st)ers van het semi-internaat:

Ergotherapeuten

De ergotherapeuten van het semi-internaat:

  • geven individuele en/of groepstherapie
  • staan uw kind bij tijdens de ontwikkeling van de fijne motoriek (bv. leren schrijven, …)
  • bieden ADL-begeleiding (Activiteiten Dagelijks Leven zoals bv. eetbegeleiding, speelbegeleiding,
    aan- en uitkleden, persoonlijke verzorging, …)

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de hoofdopvoeder op hoofdopvoeder@mpipottelberg.be