Voor- en naschoolse opvang

Wij bieden een voor- en naschoolse opvang aan.

Onze leerlingen zijn ’s morgens welkom vanaf 7.30u, naschools is de opvang open tot 18.00u (tot 17u30 op vrijdag).

De opvoed(st)ers verzorgen er huiswerkbegeleiding, begeleide spel- en ontspanningsactiviteiten in een warme, huiselijke sfeer.

Deze opvang is gratis.

voor_en_naschoolse_opvang